Aktualności/Zaproszenia


"DDA to nie choroba, którą możemy jednoznacznie zdiagnozować. Jest to zespół cech, strategii i sposobów, których uczy się dziecko, wzrastające w rodzinie z problemem alkoholowym - mówi Cezary Biernacki."

Polecamy ciekawy artykuł i audycję w Trójce.

 

Rozpoczynamy realizację projektu "Nowa szansa"

 

Z radością informujemy, że już za niecały miesiąc Nacoa Polska zaczyna realizację projektu: "Nowa szansa. Nowoczesne metody pomocy uzależnionym i współuzależnionym". Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA. Współpracujemy przy jego realizacji z armeńskimi organizacjami pozarządowymi World Vision Armenia i Child Development Foundation.

W czerwcu 2014 przeprowadzimy w Erywaniu warsztaty dla specjalistów oraz osób wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin. Poruszymy następujące zagadnienia:

  • System opieki nad osobami uzależnionymi/współuzależnionymi/Dorosłymi Dziećmi Alkoholików w Polsce.

  • Trudności występujące w rodzinie z problemem uzależnienia.

  • Wsparcie społeczne w rozwiązywaniu trudności związanych z uzależnieniem.

 

Zajęcia poprowadzą: Małgorzata Filipiuk, Małgorzata Mierzyńska, Alicja Placha-Vasilevska.

Projekt koordynuje: Anna Ciaś-Placha.

 

 

Podsumowanie realizacji projektu „Profilaktyka, pomoc psychoterapeutyczna i grupy edykacyjno-korekcyjne jako kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu i przemocą domową” w 2013 roku.

W  2013 r Stowarzyszenie NACoA Polska we współpracy z Gminą Halinów zrealizowało projekt: „Profilaktyka, pomoc psychoterapeutyczna i grupy edykacyjno-korekcyjne jako kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu i przemocą domową”. W ramach tego projektu prowadziliśmy grupy edukacyjno-korekcyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, doznających i stosujących przemoc, udzielaliśmy konsultacji indywidualnych oraz przeprowadziliśmy dyżury w świetlicach socjoterapeutycznych w łącznym wymiarze 640 h. Odbyły się też ośmiogodzinne warsztaty prowadzone przez dwóch psychologów - terapeutów uzależnień dla osób mających trudności z radzeniem sobie ze złością.
W gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Halinów przeprowadziliśmy 32 godziny warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży, obejmujące 16 klas; przygotowaliśmy i rozdaliśmy broszury informacyjne.
Przez cały czas trwania działań udostępniony był numer telefonu pod którym mieszkańcy gminy mogli uzyskać porady.
Projekt prowadzony był w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz funkcjonariuszami policji przeprowadzającymi interwencje w rodzinach.

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na jego podstronie - tutaj.

 
wtorek, 26 listopada 2013 13:15

RAZEM w trosce o DDA - projekt Stowarzyszenia OD-DO

Trwa nabór do I edycji ponadnarodowego projektu RAZEM w trosce o DDA. Projekt jest kierowany do młodych ludzi zainteresowanych własnym rozwojem i zarazem takich, którzy chcą uczyć się jak pomagać innym. W ramach działania będzie można skorzystać z treningu interpersonalnego, treningów asertywności i autoprezentacji, twórczego myślenia i działania, diagnozy syndromu DDA i strategii pomocy osobom podobnym sobie, szkolenia z zakresu praw i obowiązków wolontariusza, zajęć grupowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez irlandzkich trenerów, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zawodowych.

Całość oferowanego wsparcia jest dla uczestników bezpłatna gdyż przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie „OD-DO” oraz irlandzką organizację „THE HANLY CENTRE” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje dotyczące przedsięwzięcia a także regulamin, formularz zgłoszeniowy, terminarz zajęć dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia "OD-DO". Uwaga - zgłoszenia są przyjmowane do dnia 17 stycznia 2014r. Formularze będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

 
środa, 20 listopada 2013 12:07

Konferencja inaugurująca projekt: Wzmocnienie Działań na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

18 listopada 2013 roku uczestniczyliśmy w konferencji rozpoczynającej projekt Wzmocnienie Działań na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości a dotowany przez Fundusze Norweskie. Podczas spotkania, koordynatorka projektu Anna Wiecha (Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) przedstawiła jego kolejne aspekty. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:

  • w roku 2014 roku zorganizowanie szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem;
  • w tym samym roku przeprowadzenie jednodniowych spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych lub narażonych na przemoc w rodzinie. Co ważne, w trakcie warsztatów zapewniona zostanie opieka nad dziećmi osób uczestniczących w spotkaniach;
  • w roku 2015 zorganizowana zostanie terapia lub zajęcia psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski.
Informacji na temat spotkań i terapii można szukać na stronach: www.ms.gov.pl
oraz www.pomocofiarom.ms.gov.pl
tel. 22 23 90 621/631


O prawach przysługujących osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje także w dotychczasowych publikacjach: Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dostępne są one tutaj.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2